Referentiebeelden van gebouwen

Referentiebeelden van gebouwen

Zoekt u referentiebeelden van mooie (en lelijke) architectuur? Kijk dan op referentiebeeld.nl (Er staan veel foto’s op, dus het laden kan even duren) Gerelateerde berichten: Papierformaten: afmetingen A-formaat Omzetten van AutoCAD blocks naar Microstation Cells renovatie-en-herstel-woning-lage-btw-tarief-verlengt-tot-1-oktober-2011 Den Haag krijgt nieuw beleid voor...
Den Haag krijgt nieuw beleid voor dakopbouwen

Den Haag krijgt nieuw beleid voor dakopbouwen

Vandaag in het AD – editie Den Haag Eenvoudige aanvraagprocedure: Den Haag biedt duidelijke ruimte aan dakopbouwen. Het college van B&amp;W van Den Haag heeft ingestemd met een nieuw beleid voor het realiseren van dakopbouwen. Dit nieuwe beleid heeft een eenvoudigere en rechtszekere systematiek. <!–more–> Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting): “Het nieuwe beleid heeft als uitgangspunt dat dakopbouwen in de hele stad zijn toegestaan, tenzij het uit stedenbouwkundig of cultuurhistorisch oogpunt niet verantwoord is. We hebben in de voorwaarden nog duidelijker neergezet hoe een dakopbouw gerealiseerd mag worden. Zo wordt bijvoorbeeld beter gekeken naar de hoogte van de omringende bebouwing, de omvang van binnenterreinen en het straatprofiel. Met dit nieuwe beleid willen we de aanvraagprocedure voor een dakopbouw versoepelen. En spelen we beter in op de groeiende behoefte aan woningvergroting bij bewoners.” Het nieuwe beleid dient ter vervanging van de tot voor kort toegepaste ‘Kadernota dakopbouwen’. Op basis van ervaring blijkt nu dat een aantal genoemde voorwaarden in de kadernota tot vertraging leidde in de aanvraag en afhandeling van de bouwaanvraag. In het toetsingskader was bijvoorbeeld een dakopbouw met een dak dat 40 graden schuin loopt toegestaan. In de praktijk is echter gebleken dat dergelijke ontwerpen niet altijd een positief advies van de welstandscommissie kregen waardoor de aanvrager het ontwerp moest aanpassen om een bouwvergunning te krijgen. Ook werd onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van bijvoorbeeld bezonning. Bestemmingsplannen Op dit moment wordt vanwege de actualiseringsplicht uit de Wet Ruimtelijke Ordening een groot aantal bestemmingsplannen in Den Haag herzien. In deze nieuwe bestemmingsplannen worden de mogelijkheden voor het realiseren van een dakopbouw of een extra bouwlaag direct meegenomen....

De fundamenten van de stad

De fundamenten van de stad, een boek waarin de ondergrond naar de voorgrond gehaald wordt. Bouwen op een drassige bodem vergt een stevige fundering. Dat geldt voor Amsterdam – waar de bodem vaak niet meer is dan ‘dik water’ – maar eigenlijk voor heel Nederland. Voldoende goede heipalen behoeden de stad voor verzakkingen. Voor Het Parool dook journalist Ad Tissink twee jaar lang in de Amsterdamse ondergrond. Hij klom in heistellingen, kroop onder de vloeren van grachtenpanden of daalde af in de krochten van de Noord-Zuidlijn. Vaak volstond een paar stevige laarzen, soms had hij een boot nodig of een duikpak. Zo ontdekte hij een bijzondere wereld van vibro-palen, brandende heimutsen, koppensnellers, negatieve kleef, exploderende grondankers en schunnige heiliedjes. Recensie NBD|Biblion (T.A.A.G. Stevens) “Verrassend leuke manier om inzicht te krijgen in een moeilijk maar tevens actueel onderwerp als funderingstechniek. Deze serie van 42 columns, oorspronkelijk verschenen in het Parool, behandelen allerlei zaken die verband houden met de fundering van Amsterdam waarvan iedereen weet dat die stad op palen is gebouwd. Al lezende krijgen we ook inzicht in de problemen van de Noord-Zuidlijn; de renovatie van het Rijksmuseum krijgt apart aandacht. Zowel de traditionele houten heipaal als nieuwe typen palen en alternatieve methodes worden in interactie met de specialisten besproken. De techniek voert nergens de boventoon, alles is in begrijpelijke taal verwoord. De lezer wordt meegenomen onder de grond en krijgt inzicht in wat er gebeurt en waarom. Tissink schrijft ook voor een technisch blad en is goed ingevoerd in de problematiek.” Recensie uit Technisch weekblad 30-04-2011 (avw) “In meer dan veertig verhalen, die ook verschenen in het Parool brengt...
Ontwerpsessie met stedebouwkundige en architect

Ontwerpsessie met stedebouwkundige en architect

Gisteren een ontwerpsessie gehad met stedenbouwkundige en architect Rein Geurtsen. De sessie gebeurt met Microstation en een op de computer aangesloten beamer en scherm waarop met een laserpointer dingen kunnen worden aangeduid. Als je zorgt dat de juiste tekeningen als onderlegger aanwezig zijn – dat kost natuurlijk enig voorbereidend werk – dan werkt het zeer prettig en is het schetsen geen schetsen meer maar worden de tekeningen gelijk uitgewerkt. Zo’n sessie op zich duurt misschien iets langer dan ontwerpen alleen maar het grote voordeel is dat er wat beter naar de consequenties van het ontwerp gekeken kan worden omdat het preciezer wordt getekend en er gegevens uit de onderliggende tekeningen gehaald kunnen worden. Ook kun je gemakkelijk rijcurves van personenauto of vrachtwagens in de vorm van cellen of blocks plaatsen om te analyseren of de bereikbaarheid en berijdbaarheid goed is. Van een aantal veelvoorkomende rijcurves heb ik een bibliotheek aangelegd zodat deze objecten makkelijk te plaatsen zijn. Dit geldt ook voor veelgebruikte objecten als parkeervakken (onder verschillende hoeken), auto’s, bomen en wegmarkeringen. Een aantal objecten stel ik beschikbaar op mijn website en kunt u gratis downloaden van www.caddvision.nl/cadlib Voor lastige parkeervraagstukken en berijdbaarheid van wegen gebruik ik het programma Autoturn dat o.a. werkt binnen Microstation en AutoCAD. Het afwerken van de tekeningen kost natuurlijk ook enige nabewerking, maar meestal kunnen aan het einde van de sessie de tekeningen of 3D-modellen gelijk verspreid worden over de deelnemers. Door Marcel Jansen gerelateerde artikelen: oplossen van GeoTiff problemen in o.a. Microstation       Gerelateerde berichten: Omzetten van AutoCAD blocks naar Microstation Cells Boeken over Microstation Snel een cell wijzigen in Microstation...
Stadshaven Deventer Rein Geurtsen

Stadshaven Deventer Rein Geurtsen

Nieuwe Haven Deventer Vanuit de integrale aanpak van Rein Geurtsen zijn diverse ontwerpvarianten ontwikkeld voor herstel van de Oude Haven, een project van stadsherstel dat van cruciaal belang is voor vernieuwing van de zuidelijke binnenstad van Deventer.  3d-model en rendering met Microstation. Post-productie met Photoshop. De gerenderde impressies zijn op posterformaat afgedrukt en gepresenteerd in een gebouw ter plekke met uitzicht op de locatie. Ook zijn met behulp van het 3d-model standpunten bepaald als onderlegger voor de geschilderde artist impressions van Willem van den Hoed.    Voor meer informatie, zie: stadshavendeventer.com   Gerelateerde berichten: Tekenwerk Villa Park Boswijck Appartementengebouw Apeldoorn Ontwerpsessie met stedebouwkundige en architect GeoTiff bestanden in microstation kunnen problemen...
Appartementengebouw Apeldoorn

Appartementengebouw Apeldoorn

Appartementengebouw, winkels en woningen Kanaalstraat Apeldoorn voor Roggeveen & Piso Architecten Architect: Roggeveen & Piso Architecten Tekeningen gemaakt met AutoCAD en Delta-Pi. 3D-model gemaakt met AutoCAD, gerenderd met Art-Lantis. Gerelateerde berichten: Tekenwerk Villa Park Boswijck Autodesk Building Design Suite Stadshaven Deventer Rein Geurtsen Autodesk Building Design Suite gratis...