renovatie-en-herstel-woning-lage-btw-tarief-verlengt-tot-1-oktober-2011

renovatie-en-herstel-woning-lage-btw-tarief-verlengt-tot-1-oktober-2011

Renovatie en herstel van de woning: Het lage BTW-tarief is verlengt tot 1 oktober 2011
Nieuwsbericht van de rijksoverheid | 01-06-2011

Staatssecretaris Weekers van Financiën geeft ondernemers en consumenten tot 1 oktober van dit jaar de tijd om van het lage BTW-tarief voor renovatie en herstel van de woning gebruik te maken.


Weekers komt hiermee tegemoet aan vragen vanuit de branche om een uitloop van de regeling. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden voor 1 juli moeten zijn begonnen en voor 1 oktober zijn afgerond. De woning moet ouder zijn dan twee jaar. “Er waren veel vragen over de behandeling van uitgelopen werkzaamheden. Deze overgangsmaatregel is soepel en helder tegelijk. Vanaf 1 oktober is het loket echt gesloten,” aldus de staatssecretaris.
Uit de administratie van de ondernemer moet blijken dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn aangevangen vóór 1 juli van dit jaar. Om dat aan te tonen kan worden aangesloten bij de werkenadministratie van de ondernemer in kwestie. Dat betekent dat het verlaagde tarief niet van toepassing is als alleen een overeenkomst is gesloten voor de klus.
De verbouwing of renovatie wordt als afgerond beschouwd als de oplevering heeft plaatsgevonden en de consument het werk heeft aanvaard. De aanvaarding kan ook blijken uit het feit dat de consument het werk heeft betaald.
Deze tijdelijke crisismaatregel is ingegaan op 1 oktober vorig jaar.

De maatregel is bedoeld om de woningmarkt en de bouwsector te stimuleren. Het kabinet heeft hiervoor het BTW-tarief op arbeid bij een verbouwing van een huis verlaagd van 19% naar 6%. Van een verbouwing is sprake bij het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van de woning. Op de factuur moet dus een splitsing gemaakt worden in een deel voor de arbeid tegen 6% BTW en een deel voor de materialen tegen 19% BTW.

De belastingdienst vermeldt het volgende:

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET BESLUIT VERLAAGD BTW-TARIEF OP ARBEIDSKOSTEN BIJ RENOVATIE EN HERSTEL VAN WONINGEN:

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde BTW-tarief op de arbeidskosten? Dit is geen uitputtende opsomming.
– Het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van een invalidentrap in de woning
– Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning. 
– Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van een dakterras of een veranda.
– Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, zonnepanelen en zonneboilers.
– Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de badkamer, toilet en keuken.
– Het (aan)bouwen, vernieuwen en onderhouden van garages, schuren, carports, tuinhuisjes e.d. Het verlaagde tarief op de arbeidskosten geldt alleen wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.
– De renovatie van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex. Alleen die ruimten die ter beschikking staan aan de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift, recreatieruimte) worden als woning aangemerkt.
– Het uitbouwen van de woning, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een erker.
– Het onderhouden/vernieuwen en herstellen van een gevel.
– Het vegen/onderhouden/vernieuwen van schoorstenen.
– Het aanbrengen/vernieuwen van (dubbel) glas.
– Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel.
– Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, sommige parketvloeren en dergelijke.

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde BTW-tarief niet? Dit is geen uitputtende opsomming!
– Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van zonwering, rolluiken e.d. die in bouwkundig opzicht geen deel (gaan) uitmaken van de woning.
– Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een zwembad in de tuin. Geen renovatie en herstel van de woning.
– Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van omheiningen, tuinhekken (worden tot de tuin gerekend).
– Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een voetpad c.q. oprit naar de woning (behoort bij de tuin en niet bij de woning).
– Het in eigen bedrijf of op locatie vervaardigen van kasten, deuren, kozijnen en dergelijke.
Slechts de arbeidskosten van het plaatsen valt onder het 6% tarief.
– De bestaande woning wordt gesloopt en er komt een nieuwe woning. Er is sprake van een nieuw vervaardigd goed.
– Het bestrijden van ongedierte. Geen renovatie en herstel van de woning.
– Het plaatsen/vernieuwen/onderhouden van een alarminstallatie of een airco-installatie. Het verlaagde tarief mag wel worden toegepast als de installatie in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.
– Het plaatsen, vernieuwen of onderhouden van een sauna. Het verlaagde tarief mag wel worden toegepast bij plaatsing, vernieuwing en onderhoud van de sauna als deze in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.
– Het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning.
– Werkzaamheden en advies van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie- en herstelwerkzaamheden.

Algemeen:

De leverancier moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. Dat betekent dat hij in zijn boekhouding een verklaring voegt van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Voorwaarden verlaagde BTW tarief

Bron: rendement.nl:
• De regeling betreft particuliere woningen, onroerende zaken waarin personen permanent mogen verblijven. De woning moet in Nederland gelegen zijn. Ook bijvoorbeeld aanleunwoningen en studentenflats komen daarmee in aanmerking voor het verlaagde BTW-tarief van 6%.
• Het verlaagde BTW tarief is alleen van toepassing op het arbeidsloon en niet op de materialen.
• Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatiewerkzaamheden en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
• Ook garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen vallen onder het begrip ‘woning’ als deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.
• Het lagere BTW-tarief heeft een beperkte looptijd en geldt voor een periode van negen maanden: van 01-10-2010 tot 01-07-2011 juli.
• De regeling werkt niet met terugwerkende kracht. Het moment van oplevering bepaalt of de verbouw en renovatie werkzaamheden in aanmerking komen voor het lagere BTW tarief.
Voorbeeld A: werkzaamheden gestart voor 01-10-2010
Zijn de werkzaamheden gestart voor 01-10-2010 en lopen deze door tot na 01-10-2010 dan vallen alle werkzaamheden binnen de 6% regeling
Voorbeeld B: werkzaamheden afgerond na 01-07-2011
Zijn de werkzaamheden na 01-10-2010 gestart en worden deze pas afgerond na 01-07-2011 dan vallen alle werkzaamheden niet onder de regeling en moet 19% BTW afgedragen worden.
• Het verlaagde tarief voor renovatie en herstel van woningen hangt niet af van het type bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Het verlaagde tarief geldt voor alle bedrijven die renovatie en herstelwerkzaamheden uitvoeren aan woningen als verder aan de overige voorwaarden wordt voldaan.
• De woning moet minimaal 2 jaar of ouder zijn. De werkzaamheden moeten worden verricht op het moment dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming. De BTW verlaging is dus niet van toepassing voor nieuwbouw.
• Om gebruik te maken van deze regeling moet er een geldige ouderdomsverklaring van de woning aanwezig zijn. Deze heeft de aannemer nodig voor zijn boekhouding. Het is verstandig om op de factuur het jaartal van eerste ingebruikneming te laten vermelden.
• Om te voorkomen dat aannemers de ‘korting’ in eigen zak steken, heeft de minister afspraken gemaakt met de brancheorganisaties Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW. Om er zeker van te zijn dat er geen misbruik van de regeling wordt gemaakt is het verstandig de aannemer altijd BTW op de factuur te laten vermelden
• Sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van de renovatiewerkzaamheden vallen onder de regeling, ook als de sloper en degene die daarna opbouwwerkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn. Wanneer er sprake is van alleen sloop van een object valt dit niet onder de regeling.
• Deze regeling kent een overlapping met andere regelingen (isolatie, schilder en stukadoorwerkzaamheden). Met name voor de schilder en stukadoorwerkzaamheden is het verstandig een splitsing te maken op de factuur. Deze materialen voor deze werkzaamheden vallen al onder het lage btw tarief van 6%

Hoe kan ik de BTW verlaging aanvragen?

Deze regeling loopt via het bedrijf die de verbouwing of renovatie uitvoert (aannemer). Het is verstandig om vooraf de BTW verlaging te bespreken met degene die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Deze partij kan vervolgens het lagere BTW-tarief in de factuur verwerken, zodat u minder betaalt. Op deze factuur is het van belang dat er een duidelijke splitsing wordt gemaakt tussen het arbeidsloon en de verstrekte materialen.
De leverancier moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. Dat betekent dat hij in zijn boekhouding een verklaring voegt van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming.