Categorieën

Categorieën gebruik je om een onderverdeling te maken in de berichten. Aan ieder bericht worden een of meerdere categorieën gekoppeld. Bijvoorbeeld: een aantal berichten heeft de categorie “WordPress kennisbank” meegekregen en een aantal berichten heeft de categorie “Social Media Kennisbank” Als ik in het rechter menu de optie WordPress kennisbank selecteer dan worden alle berichten met die categorie getoond. Je kunt categorieën in één keer aanmaken maar je kunt ook, als je een bericht hebt gemaakt, in het berichtvenster een nieuwe categorie aanmaken. Gerelateerde berichten: WordPress installatie verplaatsen Cookie warning – Plugin installeren WordPress plugins Thema...